دانلود مقاله isi مقایسه روشهای مختلف خوشه بندی برای تولید سلولی: مورد مرکز بدنسازی

دسته بندي : فنی و مهندسی » مهندسی شیمی
دانلود مقاله isi مقایسه روشهای مختلف خوشه بندی برای تولید سلولی: مورد مرکز بدنسازی

زبان مقاله: انگلیسی
سال انتشار: 2019

خلاصه
ساخت سلولی (CM) روشی برای طراحی طرح گیاه است که از قسمت های مشابه / وظایف مشابه برای شکل گیری استفاده می کند
سلولهای ماشینی درون یک خانواده خاص. شکل گیری CM توسط بسیاری از شرکتهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است تا سریعترین نتیجه را بگیرند
پاسخ به تغییر تقاضای مشتری زیرا این امر به شرکتها کمک می کند تا بهره وری خود را افزایش دهند. اگرچه CM در مورد اعمال می شود
به طور کلی سیستم های خدماتی می توانند از رویکرد CM استفاده کنند. در این مطالعه ، چیدمان یک مرکز ورزشگاه
به عنوان یک مطالعه موردی در نظر گرفته شده است. مرکز ورزشی بدنسازی در نظر گرفته شده شامل 33 تجهیزات ورزشی (ماشین) و 10 برنامه فعالیت (قطعات) است.
هر برنامه از یک سفارش از پیش تعیین شده تجهیزات برای هر مشتری پیروی می کند. مشکل مکان یابی تجهیزات برای هر کدام است
برنامه ای برای استفاده کارآمد از طرح و کاهش فاصله بین ماشین ها. برای حل این مشکل ، یک راه حل سه مرحله ای
روش در این مقاله استفاده شده است. در مرحله اول ، وضعیت فعلی از طریق محاسبه فاصله هر برنامه تحلیل می شود.
سپس ، دو روش خوشه بندی یعنی طبقه بندی مرتب سازی مرتبه (ROC) و میانگین خوشهبندی پیوند (ALC) استفاده می شود.
به ترتیب. در مرحله آخر ، نتایج با وضعیت فعلی مقایسه می شود تا پیشرفت را نشان دهد. در نتیجه ، فضا
میزان بهره برداری 30٪ افزایش یافته و فاصله بین ماشینها بطور متوسط ​​35٪ کاهش می یابد

Abstract
Cellular manufacturing (CM) is a method of designing the plant layout which takes advantage of similar parts/tasks to form
machine cells within a particular part family. CM formation has been studied by many manufacturing firms in order to give quick
response to changing customer demand because it helps firms to boost their productivity. Although CM is applied to the
manufacturing layouts generally, service systems can also take advantage of CM approach. In this study, a layout of a gym centre
is considered as a case study. The considered gym centre includes 33 sport equipment (machines) and 10 activity program (parts).
Each program follows a pre-determined equipment order for each customer. The problem is location the equipment for each
program to use the layout efficiently and decrease the distance between machines. To solve this problem, a three-phased solution
approach is applied in this paper. In the first phase, the current situation is analysed via calculating the distance of each program.
Then, two clustering methods namely rank ordering clustering (ROC) and average linkage clustering (ALC) are applied
respectively. In the final phase, the results are compared with the current situation to show the improvements. As a result, the space
utilization is increased by 30% and the distance between machines is decreased by averagely 35% averagely.
دسته بندی: فنی و مهندسی » مهندسی شیمی

تعداد مشاهده: 4069 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: PDF

تعداد صفحات: 8

حجم فایل:1,343 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: