جزوه حقوق رسانه باقر انصاری

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
جزوه حقوق رسانه باقر انصاری

کاربران و دانشجویان گرامی محتوای این فایل کاملتـریــن و بهتـریــن جزوه و خلاصه درس حقوق رسانه

تالیف دکتر باقر انصاری همراه با جـدیـدتـریــن نمونه سوالات امتحانی با پاسخنامه می‌باشد که در قالب

فایل PDF بصورت زیبا و منظم تهیه و تنظیم شده است.


خلاصه کتاب حقوق رسانه دکتر باقر انصاری تایپ شده با فرمت PDF در حجم 87 صفحه

جزوه دستنویس دانشجو از مباحث مهم درس حقوق رسانه در حجم 48 صفحه

جزوه دستنویس دیگری از این درس در حجم 21 صفحه

125سوال تستی و تالیفی “حقوق رسانه”براساس کتاب باقر انصاری با پاسخنامه

نمونه سوالات پایان ترم ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخنامه با کد درس 1223248فهرست مطالب جزوه حقوق رسانه :

فصل اول: مبانی 5

ویژگی قواعد حقوقی 6

1. عام و کلی بودن 6

2. الزام آور بودن 6

3. داشتن ضمانت اجرا 7

4. اجتماعی بودن 8

5. استمرار 8

اهداف قواعد حقوق 8

نظریه اول- اصالت فرد 9

نظریه دوم :اصالت جمع 10

تقسیمات و شاخه های علم حقوق : 12

معیار اول :بر اساس منشاء پیدایی و ایجاد مقررات حقوقی 12

معیار دوم از جهت رابطه: 13

معیار سوم از جهت قلمرو اجرایی: 15

رابطه حقوق با اخلاق و مذهب 15

سلسله مراتب قوانین 17

قانون: 17

الف- قانون اساسی 19

ب :قوانین عادی 20

ج .مقررات دولتی 21

فصل دوم: قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران 23

اولین قانون اساسی: 23

دومین قانون اساسی: 24

فصل سوم: حقوق فرهنگی 25

ویژگی های حقوق فرهنگی 25

اهمیت و نقش حقوق فرهنگی : 26

حقوق مالکیت فکری(معنوی27

ارکان حقوق مالکیت فکری: 28

ارکان حقوقی مالکیت ادبی و هنری 29

الف- حق معنوی 29

ب- حق مادی: 30

ویژگیهای حقوق مالی: 30

دلائل کشورها برای حمایت از مالکیت فکری: 31

حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در قوانین بین المللی 31

کنوانسیون برن 31

ـ کنوانسیون جهانی حقوق مؤلف» کپی رایت « ـ 34

کنوانسیون رم : 35

موافقتنامه تریپس 36

فصل چهارم: حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران 38

آثار و اشخاص مورد حمایت در قوانین داخلی موجود 41

ویژگیها و شرایط اثر برای برخورداری از حمایت قانونی 44

فصل پنجم: مطبوعات رکن چهارم دموکراسی 50

مفهوم آزادی مطبوعات : 51

نظام انتشار مطبوعات 51

نظام انتشار مطبوعات در ایران 53

شرایط متقاضی اخذ امتیاز روزنامه 53

هیات نظارت بر مطبوعات 58

حدود مطبوعـات 59

جرائم مندرج در قانون مطبوعات 60

فصل ششم: انواع دادگاه ها در ایران 64

فصل هفتم: اصول حقوقی حاکم بر استفاده از اینترنت 68

پلیس و جرایم اینترنتی 68

فصل هشتم: ماهواره 70
ماهواره ها و اصول حقوقی حاکم بر ماهواره ها : 70

ابعاد منفی ماهواره در حوزه حاکمیت ملی: 73

نظریه آزادی اطلاعات 77

قانون و آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره 83

قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره 83

آیین نامه اجرایی قانون 85
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 13567 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 151

حجم فایل:26,555 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
 • محتوای فایل دانلودی:
  جزوه حقوق رسانه
  کاربران و دانشجویان گرامی محتوای این فایل کاملتـریــن و بهتـریــن جزوه و خلاصه درس حقوق رسانه
  تالیف دکتر باقر انصاری همراه با جـدیـدتـریــن نمونه سوالات امتحانی با پاسخنامه می‌باشد که در قالب
  فایل PDF بصورت زیبا و منظم تهیه و تنظیم شده است.
  خلاصه کتاب حقوق رسانه دکتر باقر انصاری تایپ شده با فرمت PDF در حجم 87 صفحه
  جزوه دستنویس دانشجو از مباحث مهم درس حقوق رسانه در حجم 48 صفحه
  جزوه دستنویس دیگری از این درس در حجم 21 صفحه
  125سوال تستی و تالیفی “حقوق رسانه”براساس کتاب باقر انصاری با پاسخنامه
  نمونه سوالات پایان ترم ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخنامه با کد درس 1223248
  فهرست مطالب جزوه حقوق رسانه :
  فصل اول: مبانی 5
  ویژگی قواعد حقوقی 6
  1. عام و کلی بودن 6
  2. الزام آور بودن 6
  3. داشتن ضمانت اجرا 7
  4. اجتماعی بودن 8
  5. استمرار 8
  اهداف قواعد حقوق 8
  نظریه اول- اصالت فرد 9
  نظریه دوم :اصالت جمع 10
  تقسیمات و شاخه های علم حقوق : 12
  معیار اول :بر اساس منشاء پیدایی و ایجاد مقررات حقوقی 12
  معیار دوم از جهت رابطه: 13
  معیار سوم از جهت قلمرو اجرایی: 15
  رابطه حقوق با اخلاق و مذهب 15
  سلسله مراتب قوانین 17
  قانون: 17
  الف- قانون اساسی 19
  ب :قوانین عادی 20
  ج .مقررات دولتی 21
  فصل دوم: قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران 23
  اولین قانون اساسی: 23
  دومین قانون اساسی: 24
  فصل سوم: حقوق فرهنگی 25
  ویژگی های حقوق فرهنگی 25
  اهمیت و نقش حقوق فرهنگی : 26
  حقوق مالکیت فکری(معنوی27
  ارکان حقوق مالکیت فکری: 28
  ارکان حقوقی مالکیت ادبی و هنری 29
  الف- حق معنوی 29
  ب- حق مادی: 30
  ویژگیهای حقوق مالی: 30
  دلائل کشورها برای حمایت از مالکیت فکری: 31
  حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در قوانین بین المللی 31
  کنوانسیون برن 31
  ـ کنوانسیون جهانی حقوق مؤلف» کپی رایت « ـ 34
  کنوانسیون رم : 35
  موافقتنامه تریپس 36
  فصل چهارم: حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران 38
  آثار و اشخاص مورد حمایت در قوانین داخلی موجود 41
  ویژگیها و شرایط اثر برای برخورداری از حمایت قانونی 44
  فصل پنجم: مطبوعات رکن چهارم دموکراسی 50
  مفهوم آزادی مطبوعات : 51
  نظام انتشار مطبوعات 51
  نظام انتشار مطبوعات در ایران 53
  شرایط متقاضی اخذ امتیاز روزنامه 53
  هیات نظارت بر مطبوعات 58
  حدود مطبوعـات 59
  جرائم مندرج در قانون مطبوعات 60
  فصل ششم: انواع دادگاه ها در ایران 64
  فصل هفتم: اصول حقوقی حاکم بر استفاده از اینترنت 68
  پلیس و جرایم اینترنتی 68
  فصل هشتم: ماهواره 70
  ماهواره ها و اصول حقوقی حاکم بر ماهواره ها : 70
  ابعاد منفی ماهواره در حوزه حاکمیت ملی: 73
  نظریه آزادی اطلاعات 77
  قانون و آییننامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره 83
  قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره 83
  آیین نامه اجرایی قانون 85