فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

پاورپوینت فصل هفتم کتاب حسابداری مدیریت دکتر مهرانی و دکتر کرمی

پاورپوینت فصل هفتم کتاب حسابداری مدیریت دکتر مهرانی و دکتر کرمی تصمیم گیری و اطلاعات مربوط به تعداد 60 اسلاید قابل ویرایش

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi عینیت حسابرس به عنوان تابعی از مذاکره حسابرس اعتقادات خود کارآیی

دانلود مقاله isi عینیت حسابرس به عنوان تابعی از مذاکره حسابرس اعتقادات خود کارآیی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi ارتباط بین اندازه گیری ارزش منصفانه و انتخاب حسابداری اختیاری بانک ها

دانلود مقاله isi ارتباط بین اندازه گیری ارزش منصفانه و انتخاب حسابداری اختیاری بانک ها

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi آیا مدیر عاملان بلند مدت اجاره جویندگان دارند؟ تجزیه و تحلیل جبران پول نقد و عملکرد

دانلود مقاله isi آیا مدیر عاملان بلند مدت اجاره جویندگان دارند؟ تجزیه و تحلیل جبران پول نقد و عملکرد دفع پست

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقالهisi حسابداری مشتق و کیفیت گزارشگری مالی: مروری بر ادبیات

دانلود مقالهisi حسابداری مشتق و کیفیت گزارشگری مالی: مروری بر ادبیات

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi گردآورنده تحلیلگر پیش بینی های EPS و توصیه های سهام

دانلود مقاله isi گردآورنده تحلیلگر پیش بینی های EPS و توصیه های سهام

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi شتاب متقابل و رابطه بین استقلال هیئت مدیره و بازده اوراق قرضه گسترش می یابد

دانلود مقاله isi شتاب متقابل و رابطه بین استقلال هیئت مدیره و بازده اوراق قرضه گسترش می یابد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi تأثیر جنسیت و شناسایی شرکت در داوری های قبل از مذاکره حسابرس

دانلود مقاله isi تأثیر جنسیت و شناسایی شرکت در داوری های قبل از مذاکره حسابرس

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله isi سلسله مراتب آستانه درآمد بر اساس تعهدات اختیاری

دانلود مقاله isi سلسله مراتب آستانه درآمد بر اساس تعهدات اختیاری

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی