فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

جزوه حل مسائلی در انتگرال دوگانه

جزوه حل مسائلی در انتگرال دوگانه به تعداد 58 صفحه pdf

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تشریح کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی

تشریح کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد دوم کتاب توماس به تعداد 272 صفحه pdf

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب مكانيك كوانتوم Nastase

حل المسائل کتاب مكانيك كوانتوم Nastase

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه ساختمان داده و الگوریتم

جزوه ساختمان داده و الگوریتم صفرنژاد  به تعداد 129 صفحه pdf

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه کامل طیف سنجی مولکولی Molecular Spectroscopy

جزوه کامل طیف سنجی مولکولی Molecular Spectroscopy به تعداد 305 صفحه pdf

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه کشش سطحی با مدل شرشفسکی (Shereshefsky) به همراه کد آماده متلب (Matlab)

محاسبه کشش سطحی با مدل شرشفسکی به همراه کد آماده متلب

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه کشش سطحی و ترکیب سطحی با برابری پتانسیل های شیمیایی و مدل اکتیویته یونی فک (UNIFAC)

به محاسبه کشش سطحی و ترکیب سطحی با برابری پتانسیل های شیمیایی و مدل اکتیویته یونی فک

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خاستگاه انسان و سير تكاملي آن از ديدگاه ديرينه شناسي نوين

دانلود فایل تحقیق خاستگاه انسان و سير تكاملي آن از ديدگاه ديرينه شناسي نوين

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی