فایل های دسته بندی کامپیوتر و IT - صفحه 3

دانلود پروژه شبیه سازی تاکسی تلفنی با ارنا Arena

دانلود پروژه شبیه سازی تاکسی تلفنی با ارنا Arena

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروژه شبیه سازی سوپر مارکت با ارنا Arena

دانلود پروژه شبیه سازی سوپر مارکت با ارنا Arena

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروژه شبیه سازی سرویس مدارس با ارنا Arena

دانلود پروژه شبیه سازی سرویس مدارس با ارنا Arena

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروژه شبیه سازی هواشناسی با ارنا Arena

دانلود پروژه شبیه سازی هواشناسی با ارنا Arena

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروژه شبیه سازی اداره ثبت با ارنا Arena

دانلود پروژه شبیه سازی اداره ثبت با ارنا Arena

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروژه شبیه سازی هتل با ارنا Arena

دانلود پروژه شبیه سازی هتل با ارنا Arena

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروژه شبیه سازی پایانه اتوبوسرانی با ارنا Arena

دانلود پروژه شبیه سازی پایانه اتوبوسرانی با ارنا Arena

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

-فضای مجازی و آسیبهای آن -صفحهdocx-60

این تحقیق در موردفضای مجازی و آسیبهای آن در 60 صفحه و شامل فضای مجازی و آسیبهای آن، فضای مجازی،آسیبهای فضای مجازی،اینترنت،رسانه های اجتماعی مجازی ،فضای مجازی و رسانه ای،نبردهای فضای مجازی و رسانه ای،رسانه‏ های اجتماعی ،آسیبهای فضای مجازی،اینترنت،رسانه های اجتماعی مجازی ،فضای مجازی و رسانه ای،نبردها

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت،فضای مجازی و آسیبهای آن81 اسلاید،pptx

این پاورپوینت در مورد فضای مجازی و آسیبهای آن در81 اسلاید و شامل، فضای مجازی و آسیبهای آن، فضای مجازی،آسیبهای فضای مجازی،اینترنت،رسانه های اجتماعی مجازی ،فضای مجازی و رسانه ای،نبردهای فضای مجازی و رسانه ای،رسانه‏ های اجتماعی و منابع می باشد...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی