فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 1

دستور کار آزمایشگاه شیمی معدنی

دستور کار آزمایشگاه شیمی معدنی دکتر داور بقاعی به تعداد 28 صفحه pdf

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب انتگرال گیری عددی از انتگرال چند گانه (دوگانه) به روش ذوزنقه

کد آماده متلب انتگرال گیری عددی از انتگرال چند گانه به روش ذوزنقه

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب انتگرال گیری عددی به روش نقطه میانی (Midpoint Method)

کد آماده متلب انتگرال گیری عددی به روش نقطه میانی

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل معادله دیفرانسیل ODE غیر خطی با روش اختلاف محدود (Finite difference) به همراه کد آماده متلب (Matl

حل معادله دیفرانسیل غیر خطی با روش اختلاف محدود به همراه کد آماده متلب

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل معادله دیفرانسیل ODE خطی با روش اختلاف محدود (Finite difference) به همراه کد آماده متلب (Matlab)

حل معادله دیفرانسیل خطی با روش اختلاف محدود به همراه کد آماده متلب

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه شبنم با مدل اکتیویته یونی فک (UNIFAC)

تعيين دما و فشار نقطه شینم و ترکيب درصدها فاز مایع در تعادل ترموديناميکی با فاز بخار

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه دما و فشار نقطه حباب با مدل اکتیویته یونی فک (UNIFAC)

مدل اکتیویته یونی فک برای تعيين دما و فشار نقطه حباب و ترکيب درصدها فاز بخار در تعادل ترموديناميکی با فاز مایع (به همراه کد متلب)

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه تبخیر ناگهانی یا فلش (Flash) با قانون رائولت

محاسبات تبخير ناگهانی معمول دو فازی به روش قانون رائولت به عنوان ابزاری پايه برای تعيين ترکيب درصدها و خواص فازهای موجود در تعادل

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه تعادلات فازی مایع-مایع به کمک مدل ترمودینامیکی (اکتیویته) یونی کواک (UNIQUAC) به همراه کد آما

فایل آموزشی به محاسبه تعادلات فازی مایع مایع به کمک مدل ترمودینامیکی (اکتیویته) یونی کواک

قیمت : 200,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی