فایل های دسته بندی علوم آزمایشگاهی - صفحه 2

گزارش کار در آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی

گزارش کار آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی که معمولا پایان ترم از دانشجویان همه رشته های پیراپزشکی درخواست می شود. این گزارش کار در پایان ترم نمره عالی شما در این واحد درسی را تضمین میکند.

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارشكار فيزيولوژي بهمراه تحقيق پروتئين

گزارش كار فيزيولوژي مواد و وسايل مورد نياز 1- سه عدد لوله آزمايش 2- سمپلر 3- قطره چكان 4- دستگاه اسپكتو فتومتر 5- سه تا كوت 6- محلول كارآماده(بيوره)، استاندارد، مجهول 7- آب مقطر

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی