فایل های دسته بندی طب هسته ای - صفحه 1

حل تمرین کتاب آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی هرمان سمبر

حل تمرین کتاب آشنایی با فیزیک بهداشت از دیدگاه پرتوشناسی هرمان سمبر

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مقدمه ای بر فیزیک بهداشت هرمان سمبر - ویرایش چهارم

کتاب مقدمه ای بر فیزیک بهداشت هرمان سمبر - ویرایش چهارم

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاربرد راديو ايزوتوپ ها ( عناصر راديواکتيو ) در پزشکي

در پزشکي کاربرد راديو ايزوتوپ ها در سه زمينه متمرکز است که عبارتند از تشخيص ، درمان و تحقيق، به عنوان مثال P براي درمان يک نوع بيماري خوني (Polycythema) بکار می رود.

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل