فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

مقاله تولید همزمان هیدروژن سبز در یک نیروگاه آبی آبشاری

مقاله تولید همزمان هیدروژن سبز در یک نیروگاه آبی آبشاری موضوع انگلیسی:Cogeneration of green hydrogen in a cascade hydropower plant فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:12

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله احتراق همزمان ترکیبات سوخت زغال‌سنگ زغال‌سنگ تنه نخل روغن/زیر قیر

مقاله احتراق همزمان ترکیبات سوخت زغال‌سنگ زغال‌سنگ تنه نخل روغن/زیر قیر موضوع انگلیسی:Available online 30 December 2020 2590-1745/© 2021 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/). Co-combus

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گاز شدن با کربن CO2

گاز شدن با کربن CO2 موضوع انگلیسی:CO2 char gasification: فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:17

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله آیا تولید هیدروژن مبتنی بر پیرولیز متان می تواند منجر به کربن زدایی صنعت آهن و فولاد؟

مقاله آیا تولید هیدروژن مبتنی بر پیرولیز متان می تواند منجر به کربن زدایی صنعت آهن و فولاد؟ موضوع انگلیسی:Can methane pyrolysis based hydrogen production lead to the decarbonisation of iron and steel industry? فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:15

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی پیش تصفیه سبز کاه برنج با استفاده از فاضلاب پتا

مقاله بررسی پیش تصفیه سبز کاه برنج با استفاده از فاضلاب پتا موضوع انگلیسی:A study on green pretreatment of rice straw using Petha wastewater فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:7

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله پیشبرد کاربرد روغن های زیستی با فرآوری مشترک با نفت واسطه ها

مقاله پیشبرد کاربرد روغن های زیستی با فرآوری مشترک با نفت واسطه ها موضوع انگلیسی:Advancing the application of bio-oils by co-processing with petroleum intermediates: فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:10

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله استرس محل کار و مکانیسم مقابله در گروهی از صنعت خدمات هند

مقاله استرس محل کار و مکانیسم مقابله در گروهی از صنعت خدمات هند موضوع انگلیسی:Workplace stress and coping mechanism in a cohort of Indian service industry Meghna Goel فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:7

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله چرا سالمندان تایوانی از فناوری استفاده می کنند؟

مقاله چرا سالمندان تایوانی از فناوری استفاده می کنند؟ موضوع انگلیسی:Why taiwanese seniors use technology فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:11

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله کاوش در استراتژی های محلی سازی و مشاغل خانگی ورزش های حرفه ای

مقاله کاوش در استراتژی های محلی سازی و مشاغل خانگی ورزش های حرفه ای موضوع انگلیسی:Exploring the localization and home business strategies of the professional sports فرمت فایل: pdf تعداد صفحه:9

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی