فایل های دسته بندی پزشکی - صفحه 1

پاورپوینت طب اسلامی

دانلود فایل پاورپوینت بررسی طب اسلامی

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بیماری های دستگاه تنفس

بیماری های دستگاه تنفس مخصوص رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی و رشته پرستاری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقدامات کلی اورژانس پیش بیمارستانی در اورژانس تنفسی

اقدامات کلی اورژانس پیش بیمارستانی در اورژانس تنفسی مخصوص رشته فوریت های پزشکی و پرستاری

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بیماری های پرده جنب

بیماری های پرده جنب مخصوص رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی و رشته پرستاری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بیماری های انسدادی مزمن ریه

بیماری های انسدادی ریه مخصوص رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی و رشته پرستاری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آمبولی ریه

آمبولی ریه مخصوص رشته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی و رشته پرستاری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سنج و تفسیر گازهای خونی شریانی یا ABG

سنج و تفسیر گازهای خونی شریانی یا ABGجهت رشته فوریت های پزشکی و پرستاری

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت عفونت بیمارستانی

پاورپوینت عفونت بیمارستانی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طریقه استفاده از دستگاه شوک(الکتروشوک)

طریقه استفاده از دستگاه شوک(الکتروشوک)

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی