فایل های دسته بندی Matlab - صفحه 2

كد متلب انتگرال گيري عددي از توابع به صورت GUI

كد متلب انتگرال گيري عددي از توابع به صورت GUI

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كد متلب پيدا كردن ريشه معادله تك متغيره با استفاده از روش سكانت

كد متلب پيدا كردن ريشه معادله تك متغيره با استفاده از روش سكانت

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كد متلب حل معادله حرارت متقارن محوری در یک استوانه بی نهایت طولانی

كد متلب حل معادله حرارت متقارن محوری در یک استوانه بی نهایت طولانی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كد متلب رسم گل آفتابگردان با نسبت طلايي

كد متلب رسم گل آفتابگردان با نسبت طلايي

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كد متلب رسم بردار گراديان يك منحني

كد متلب رسم بردار گراديان يك منحني

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كد متلب مه زدايي تصوير

كد متلب مه زدايي تصوير

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كد متلب كاهش نويز تصوير با استفاده از فيلتر median

كد متلب كاهش نويز تصوير با استفاده از فيلتر median

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كد متلب رسم بسط فوريه بسل f(x) = x

كد متلب رسم بسط فوريه بسل f(x) = x

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كد متلب رسم يك قلب قرمز

كد متلب رسم يك قلب قرمز

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی