فایل های دسته بندی فرم و مستندات - صفحه 1

فرم خام لیست حضور و غیاب کلاسی

فرم خام لیست حضور و غیاب به صورت فایل ورد قابل ویرایش.

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی

دانلود پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی ۴ ص فرمت word

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی (SF-36)

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه ۳۶ سوالی (SF-36) در ۵ ص فرمت word

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ۵ ص فرمت WORD شامل ۲۸ سوال، منابع و راهنما

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین بامریند

دانلود پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین بامریند شامل ۳۰ سوال ۵ ص فرمت WORD

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا ۸ ص فرمت WORD‌شامل ۱۹ سوال

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد سواد سلامت

دانلود پرسشنامه استاندارد سواد سلامت (منتظری و همکاران، 1393) شامل ۳۳ سوال +روش نمره گذاری+پایایی و روایی+منابع ۵ ص فرمت WORD

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL)

دانلود پرسشنامه سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) ۱۱ ص فرمت word شامل ۱۱۳ سوال

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسش نامه فنآوری اطلاعات و توانمند سازی نیروی انسانی

دانلود پرسش نامه فنآوری اطلاعات و توانمند سازی نیروی انسانی 4 ص فرمت word شامل ۴۱ سوال

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی